Vedlikehold og oppgradering av Quinta Polaris

Hit

Tiltak 2023

Tiltak 2022

Tiltak 2021

Administrator – Standard form for reporting from QP, 2023

Gardener – Standard form for reporting from QP, 2023

Plan for trimming hedges at Quinta Polaris

Gul fasademaling ved QP

Tiltaksliste for gartner 2022

Tiltaksliste for andre tiltak 2022

Follow up avtalt i 2021