Quinta Polaris, Alporchinhos

Quinta Polaris, sett fra sør, oktober 2021.

Oppslag i menyer plassert under «Drift av QP» krever passord.

Quinta Polaris, sett fra nordøst, ?? 202?.